Kinh hãi đàn sâu khổng lồ tấn công hàng cây xanh
PC45 tới bệnh viện thăm và cảm ơn các “hiệp sĩ”