Minh Phương, Tấn Tài...xúc động nhớ về kỳ tích 2008
U.20 Việt Nam tập ngày đầu ở thành phố Jeonju