Minh Phương, Tấn Tài...xúc động nhớ về kỳ tích 2008