Xem thủ môn Tấn Trường đá tiền đạo và ghi siêu phẩm
Minh Phương, Tấn Tài...xúc động nhớ về kỳ tích 2008