Tổng thống Donald Trump trầm trồ vì cô gái tâng bóng cực khéo