Mỹ Tâm hát tiễn biệt ca sĩ Minh Thuận
Đàm Vĩnh Hưng: “Minh Thuận hút rất nhiều thuốc“