Hơn 3 vạn cuốn sách cho học sinh tiểu học TP.HCM
Lên “cõi thiền”, được tặng sách
Tặng 1 vạn cuốn sách cho trẻ em TP.HCM