Bắt nghi can tàng trữ ma túy, dùi cui điện, dao tự chế
Đang mua cơm thì bị bắt vì tàng trữ ma túy
Mới ra tù đã muốn “làm trùm” ma túy