Bão nối bão, ngư dân nằm bờ lo thiếu tiền trang trải Tết
Lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn vào bờ
Nỗ lực gượng dậy từ tâm bão