Cảng du lịch Cannes sẵn sàng đuổi du thuyền nếu gây ô nhiễm
Đà Nẵng: Hạ thủy tàu du lịch composite đầu tiên