Trận địa 18.500 quả pháo hoa chờ khai hỏa đón năm mới 2020
Mũi Né tổ chức đón năm mới cho khách Tây
TP.HCM rực sáng pháo hoa chào năm mới 2019
Hấp dẫn vườn hoa hướng dương khủng giữa lòng TP.HCM