Tiệm spa bị tạt sơn và mắm tôm từ Đắc Lắc đến Bình Dương