Nhóm đại gia dầu khí không bỏ 'bạn' Ả Rập Xê Út giữa thảm họa truyền thông