Nhật hoàng Akihito thoái vị, nhường ngôi cho con trai
Triều đại Heisei của Nhật hoàng Akihito để lại di sản gì cho Nhật Bản?