Nhiều nạn nhân cháy chết vì hoảng loạn
2 tháng sau thảm họa, Carina Plaza bây giờ ra sao?
Bạo lực bùng phát ở Bờ Tây