Bản tin Quốc tế 1.10: Thảm sát 19 người ở Trung Quốc