Đình Trọng dính chấn thương 5 ngày trước King's Cup
Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh...trổ tài hát karaoke