/// Ảnh: Thái Trọng
“Xẻ” 14.666 mét vuông đất di tích thắng cảnh cho người dân kinh doanh
Hầm bí mật của đường dây trộm chó 100 tấn và những chú cún bị khóa miệng
“Thân” sống bên nhà máy thuốc trừ sâu, “hồn” ngóng tin nhà máy nước sạch