NSƯT Thanh Kim Huệ lý giải nguyên nhân từ chối diễn “Lan và Điệp” suốt nhiều năm