Gian nan chống dịch tả lợn châu Phi tại cửa ngõ TP.HCM