Khi học sinh tham gia thiết kế thành phố tương lai
Tặng 1 vạn cuốn sách cho trẻ em TP.HCM
Nuôi hơn 200 con trâu giữa Hà Nội, doanh thu tiền tỉ mỗi năm
Nhiều giải pháp, hiến kế cho thành phố thông minh