Quốc Anh diễn lại cảnh dỗ MLee khóc trong Cuộc đua kỳ thú
“Lời nguyền” đội hồng tan vỡ có linh ứng với MLee - Quốc Anh sau Cuộc đua kỳ thú?