'Thỏa thuận Brexit về cơ bản đã chết'
EU chốt thỏa thuận Brexit, thúc giục người Anh ủng hộ Thủ tướng Theresa May