Điều tra vụ 4 người bị điện giật chết khi thi công cột viễn thông
Dân kêu trời vì con đường đau khổ
Dự án thủy lợi nổ mìn, hàng trăm nhà dân nứt toác
Lật cần cẩu công trình, 1 người bị thương