Thăm phòng thí nghiệm của tiến sĩ tự tin tìm ra virus corona trong 70 phút
Học sinh tiểu học làm thí nghiệm để hiểu vai trò của nước
Anh bơm khí CO2 vào rừng để thử khả năng hấp thụ của cây