Kinh hoàng phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang
Thi thể một phụ nữ bị đốt cháy dưới cây trứng cá