Phụ huynh xếp xe thẳng hàng đợi con trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019
CSGT TP.HCM điều tiết giao thông trong kỳ thi quốc gia 2019
Gia cảnh éo le của cô giáo miền núi chết trong ngày về xuôi coi thi
Hơn 1 triệu nỗi niềm bên ngoài cổng trường thi THPT quốc gia
CSGT phát nước cho thí sinh thi THPT Quốc gia 2019