Đi mua đồ nhậu, phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn
Tránh xe cuốc, người phụ nữ bị xe ben cán chết