Án tử cho kẻ hiếp dâm bé gái rồi thả nạn nhân xuống giếng
Cuộc sống “du mục” giữa rừng cao su Bình Phước