Vùng đầu nguồn Đồng Tháp vào mùa mắm cá Chốt
Theo chân thợ săn chuột đồng trên cây mùa nước nổi
Người đàn ông chết do chích điện bắt cá
Nhà gỗ của Mẹ Việt Nam anh hùng bị lửa thiêu rụi