Trường Giang sụt cân 6 kg vì làm 'Ông hoàng hạnh phúc'
Trường Giang khẳng định không bao giờ buông tay Nhã Phương