Tiếp tục nổ bom ở bang Texas của Mỹ
Houston đối phó với mưa to và lũ dâng cao