Động đất mạnh tàn phá Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ
Bản tin Quốc tế 1.10: Thảm sát 19 người ở Trung Quốc