Đội săn bắt chó thả rông ở TP.HCM và chuyện thiêu hủy chó vô chủ