Đà Nẵng nhiễm mặn đỉnh điểm, người dân chắt chiu từng giọt nước
Suốt 15 năm thiếu nước sinh hoạt, 300 hộ dân phải sử dụng nước suối ô nhiễm
Nhà máy nước… khát nước
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');