Oái oăm dân không có nước canh tác giữa lúc sông mênh mông nước
'Khát' nước sạch nghiêm trọng ở vùng tâm bão Hà Tĩnh