/// Ảnh: Thái Trọng
Ba rưỡi sáng đi ăn phở gánh Hà Nội
Thưởng thức thịt bò cầu kì như...Kun Aguero
Món thịt heo quý như thịt bò Kobe