Chịu trận bão giá chưa xong, tiểu thương thịt heo tiếp tục khổ với thịt ngoại nhập
Tiểu thương sợ… “chết” vì giá thịt heo tăng phi mã mỗi ngày
Đến chợ đầu mối kiểm tra thịt heo lúc rạng sáng ở TP.HCM