Chính phủ Syria củng cố vị thế nhờ Mỹ rút quân
'Mưa khoai tây' tiễn binh lính Mỹ khỏi Syria