Tình cảm nào giúp gắn kết ông Trump và ông Erdogan?
Có lệnh ngừng bắn 'lâu dài', Tổng thống Trump bỏ cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ