Iran ra thời hạn 2 tháng để châu Âu cứu thỏa thuận hạt nhân
Iran nhắn đến Mỹ: không bỏ cấm vận thì không đàm phán