Giữa biểu tình và bất ổn, Chile phải hủy tổ chức APEC
Ông Trump nói thỏa thuận thương mại trong tầm tay