Cứu cụ bà, hai nữ nhân viên gác chắn được khen thưởng tới tấp