Xe mất phanh, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn