Mỏi mắt trông tin vợ con bị cuốn trôi giữa vùng rốn lũ
Bão nối bão, ngư dân nằm bờ lo thiếu tiền trang trải Tết