17 năm xe cốm dẹp, xôi đậu phộng, bánh tằm ở Sài Gòn
Bánh rán bi Ô Quan Chưởng, Hà Nội