CSGT TP.HCM điều tiết giao thông trong kỳ thi quốc gia 2019
Gia cảnh éo le của cô giáo miền núi chết trong ngày về xuôi coi thi
CSGT phát nước cho thí sinh thi THPT Quốc gia 2019
Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao "tấn công" kỳ thi THPT quốc gia
Không học đại học, bạn trẻ có thể làm gì?