Thu Hà - Minh Sang: hành trình SEA Games và 16 năm bên nhau