Đặng Văn Lâm như người khổng lồ tại Thái Lan khiến đối phương nản lòng