Cát cứ lòng đường, “chặt phí” ô tô
Quốc lộ 18 có trạm thu phí BOT thứ hai
Điều gì đã xảy ra ở trạm BOT Cai Lậy?
BOT Cai Lậy: Thu phí, xả trạm rồi lại thu phí
Trạm BOT Cai lậy thu phí lại lúc nửa đêm