Thử thách đắng: X2X 'nội chiến' vì hit của Jack và K-ICM